Wij maken gebruik van cookies om onze site zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw eindapparaat worden opgeslagen als u een nieuwe website bezoekt. Cookies zijn belangrijk voor het functioneren van websites. Ze zijn onder andere nodig om onze website informatie over uw bezoek te laten onthouden. Als u deze website bezoekt, stemt u ermee in dat cookies gebruikt mogen worden. Meer informatie hierover vindt u in onze Cookie-richtlijn en in onze Privacybeleid.
Naar de inhoudsopgave gaan Naar het navigatiemenu gaan

PRIVACYVERKLARING DELTASTAAL

Deltastaal en Friesland staal zijn handelsnamen van Salzgitter Mannesmann Staalhandel B.V. Hierna wordt slechts de handelsnaam Deltastaal gebruikt.

1. Inleiding Privacyverklaring

Deltastaal verwerkt verschillende soorten gegevens van u. Deze privacyverklaring en het daarin beschreven beleid is van toepassing op deze verwerking van gegevens indien u een natuurlijk persoon bent en deze gegevens direct of indirect naar u herleiden (“persoonsgegevens”). Deze verwerking vindt plaats via en bij gebruik van de website, de webshop en alle diensten en activiteiten van Deltastaal.

In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de volgende onderwerpen:

1. Inleiding Privacyverklaring
2. Contact
3. Verkrijgen van persoonsgegevens
4. Doeleinden verwerking
5. Actualiseren, verwijderen en bewaartermijn
6. Cookies
7. Gebruik van analytische tools en social media plug-ins
8. Veiligheid en bescherming persoonsgegevens
9. Doorgifte van persoonsgegevens
10. Uw rechten
11. Wijzigen van de privacyverklaring en het privacybeleid

2. Contact

Deltastaal is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Deltastaal is gevestigd aan de Koopmansweg 11, te [4906 CP] Oosterhout. Als u contact met Deltastaal wenst op te nemen omtrent deze privacyverklaring en het privacybeleid, dan kunt zich richten tot het voorstaand adres van Deltastaal. Daarnaast kunt u Deltastaal bereiken via:

Postbus 225, 4900 AE Oosterhout

nico.vanginhoven@deltastaal.nl

+31 162 - 480500

Indien u contact opneemt omtrent deze privacyverklaring en het privacybeleid van Deltastaal en Deltastaal niet of niet volledig kan vaststellen wie contact met haar heeft opgenomen, dan kan zij vragen om stukken aan te leveren waaruit dit voor Deltastaal afdoende blijkt.

Indien u contact met Deltastaal hebt opgenomen met een verzoek, dan zal u zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw verzoek ontvangen en informatie of en op welke wijze aan uw verzoek gehoor gegeven kan worden.

3. Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u de website van Deltastaal bezoekt dan kunnen servers van Deltastaal bepaalde persoonsgegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en –taal en de datum, tijd en duur van uw bezoek aan de website.

Indien u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, post of een andere communicatievorm, dan slaat Deltastaal de daarbij verstrekte persoonsgegevens op, waaronder uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Voor toegang tot de onlinewinkel van Deltastaal dient u een klantaccount aan te maken middels een voorafgaande registratie. Daarbij verstrekt u de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, positie binnen organisatie, telefoonnummer, e-mailadres, naam organisatie, adres- en postgegevens organisatie, gewenste methodiek oplading en BTW-nummer NL008339478B01. Als onderdeel van de registratie, slaat Deltastaal deze gegevens op.

4. Doeleinden verwerking

Deltastaal gebruikt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor het volgende:

 • Klantenonderhoud en –ondersteuning: om u op maat van dienst te kunnen zijn;
 • Transactieuitvoering en –ondersteuning: bij het uitvoeren van overeenkomsten en verwerken van bestellingen voor onze producten of diensten, het verwerken van betalingen, factureren, het verzorgen van verzendingen en leveringen en het afhandelen van reclamaties;
 • Analyseren van koopgedrag; om marktonderzoek uit te voeren en de product- en dienstontwikkeling en (algemene) strategie te verbeteren;
 • Productondersteuning en –verbetering;
 • Monitoren van het openstaand krediet;
 • Administratieve communicatie: bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen en verzoeken;
 • Reclame: om u informatie te geven over andere goederen en diensten uit ons aanbod waar u mogelijk geïnteresseerd in bent, indien u een bestaande klant bent of voor zover u hier toestemming voor heeft gegeven;
 • Informeren over wijzigingen: om u te informeren over wijzigingen in onze prestaties;

De verwerkingen vinden plaats op de grondslagen van:

 • door u verkregen toestemming voor verwerking;
 • (in)directe relatie tot de (koop-)overeenkomst tussen Deltastaal en u;
 • het voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder wettelijke (fiscale) bewaarplichten en het laten uitvoeren van accountantscontroles;
 • een belangenafweging tussen de gerechtvaardigde belangen van beide partijen;

Het verstrekken van persoonsgegevens gebeurt slechts wanneer u gebruik wenst te maken van de website, webshop of andere diensten en activiteiten van Deltastaal. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt middels een markering aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de website, webshop of andere diensten gebruik te kunnen maken en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt. U bent niet verplicht om persoonsgegevens aan Deltastaal te verstrekken.

Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat u gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit aan Deltastaal aangeven. Dat kan door contact op te nemen middels bovenstaande contactgegevens (paragraaf 2 van deze Privacyverklaring).

5. Actualiseren, verwijderen en bewaartermijn

Alle gegevens die u aan Deltastaal heeft verstrekt kunt u actualiseren in de webshop nadat u bent ingelogd.

Tevens kan Deltastaal, al dan niet op uw verzoek, uw persoonlijk webshopaccount met de bijbehorende gegevens verwijderen. Indien uw account met de bijbehorende gegevens is verwijderd, dan zal Deltastaal nog wel de persoonsgegevens bewaren die nodig zijn in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten en het naleven van wettelijke bewaarplichten en andere (fiscale) wetgeving.

Deltastaal bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor de doeleinden genoemd in paragraaf 4 van deze Privacyverklaring of gedurende de wettelijke termijnen van bewaarplichten.

Indien u een persoonlijk account heeft voor de webshop van Deltastaal, worden uw persoonsgegevens in ieder geval bewaard zolang uw persoonlijk account bestaat en niet door u of Deltastaal is verwijderd. Uw account wordt in ieder geval door Deltastaal verwijderd, indien dit twee jaar inactief is geweest.

6. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere bezoekers. Op die manier kunnen wij uw bezoek aan onze website gebruiksvriendelijker maken en de website verbeteren en ontwikkelen. Lees meer over cookies in ons Cookiebeleid.

7. Gebruik van analytische tools en social media plug-ins

a. Analytische tools

Op dit moment gebruiken wij de volgende analytische tools:

Google Analytics

Google Analytics (hierna, "GA") is een webanalysedienst van Google Inc. (hierna “Google”) waarbij cookies worden gebruikt. Door deze cookies wordt informatie over uw gebruik van onze website verzameld en kan uw gebruik van onze website worden geanalyseerd. De verzamelde informatie wordt (gebruikelijk) door Google overgebracht naar haar servers in de Verenigde Staten. Deze informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en uw volledige IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Dit werkt door het afkorten van uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de VS afgekort. Google gebruikt de verzamelde informatie om voor ons het gebruik van de website te evalueren, rapporten en verslagen over de websiteactiviteiten te maken en ons te voorzien van aanvullende services in verband met onze website en ons gebruik van het internet. Uw IP-adres wordt – naast de informatie die wordt verzameld door GA – niet gecombineerd met andere informatie die Google verkrijgt via andere diensten.

U kunt voorkomen dat uw browser cookies opslaat door de instellingen van uw browser te wijzigen. Graag attenderen wij u erop, dat u dan mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. Om te voorkomen dat de informatie omtrent uw gebruik van de website verder door Google worden verzameld of verwerkt, kunt u een browser plugin downloaden en installeren, beschikbaar via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

U kunt ook voorkomen dat GA gegevens verzamelt door een opt-out cookie te installeren. Dit kunt u doen door op de volgende link te klikken: Deactivate Google Analytics. Hiermee voorkomt u dat uw gegevens worden verzameld wanneer u in de toekomst onze website bezoekt. Wees ervan bewust dat u opnieuw voorstaande link moet gebruiken indien u alle cookies via de instellingen van uw browser verwijdert.Via de volgende links vindt u informatie afkomstig van Google over de servicevoorwaarden van GA en het privacybeleid van Google:

* http://www.google.com/analytics/terms/nl.html

* https://www.google.de/intl/nl/policies/.

Wij gebruiken voor de website de IP-anonimiseringsfunctie in GA ,de functie “anonymizelp”, om te waarborgen dat IP-adressen slechts geanonimiseerd worden verzameld.

b. Social Media Plug-Ins

Op dit moment gebruiken wij geen social media plug-ins op onze website. We behouden ons het recht voor om dit in de toekomst wel te doen.

8. Veiligheid en bescherming persoonsgegevens

Deltastaal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, waaronder: beveiligingscertificaat website en webshop, veilige servers, dataopslag in Duitsland in beveiligde datacenters en authorisatieniveaus voor toegang van werknemers tot bestanden met persoonsgegevens.

9. Doorgifte van persoonsgegevens

Deltastaal kan persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met groepsmaatschappijen en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van de aankoop en gebruik van onze producten of diensten (of producten of diensten van groepsmaatschappijen). Indien u bezwaar hebt tegen het uitwisselen of combineren van uw persoonsgegevens met groepsmaatschappijen van Deltastaal, dan kunt u dit melden via de contactgegevens weergegeven in paragraaf 2 van deze Privacyverklaring.

In speciale gevallen kan Deltastaal, zonder uw toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van overheidsautoriteiten, gerechtelijke bevelen, overheidshandelingen om strafrechtelijk handelen op te sporen of te voorkomen.

10. Uw rechten

U heeft het recht Deltastaal te verzoeken om inzage/kopie, rectificatie, beperking of wissing van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u als betrokkene onder voorwaarden het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. U dient uw verzoek zo specifiek mogelijk te formuleren, zodat Deltastaal zo goed mogelijk in staat is aan uw verzoek gehoor te geven.

U heeft te allen tijde het recht om de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Een intrekking tast de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan uw intrekking niet aan.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zal Deltastaal het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Indien uw gegevens aan derden zijn verstrekt of binnen de groep zijn gedeeld, zal uw verzoek met deze partijen worden gedeeld, zodat ook zij de gegevens kunnen wijzigen of verwijderen.

Voor al uw verzoeken kunt u gebruik maken van de contactgegevens zoals vermeld in paragraaf 2 van deze privacyverklaring. Dit geldt eveneens indien u een klacht wenst in te dienen. Ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u terecht indien u een klacht wilt indienen omtrent de verwerking van persoonsgegevens door Deltastaal. Zie hiervoor de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt de door u verstrekte gegevens inzien en corrigeren in de webshop nadat u bent ingelogd. Ga hiervoor naar www.salzgitter -mannesmann-staalhandel.nl.

Samengevat: indien u vragen heeft over de gegevensverwerking of –bescherming, indien u gebruik wilt maken van rechten of aanspraken betreffende uw persoonsgegevens, of indien u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met Deltastaal via de contactgegevens welke staan vermeld in paragraaf 2 van deze Privacyverklaring.

11. Wijzigen van de privacyverklaring en het privacybeleid

Deltastaal behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring en het privacybeleid aan te passen.

De meest recente privacyverklaring vindt u op de website van Deltastaal: www.salzgitter -mannesmann-staalhandel.nl. Deltastaal adviseert u regelmatig op haar website te kijken om te controleren of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Indien Deltastaal wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorgdragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via e-mail of andere actieve berichtgeving.